Taken

leerkracht groep 8

Coördinator

  • Sociaal emotionele ontwikkeling (groep 5 t/m 8)

Yvonne Hoogvliet

Een lieve, betrouwbare en goede juf, dat wil ik graag zijn voor de kinderen hier op De Dolfijn.

Ik werk met veel plezier op De Dolfijn. Het mooie aan mijn beroep is dat ik kinderen een stukje verder kan helpen bij hun ontwikkeling. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Voor mij is het belangrijk dat er een goede sfeer is in de groep, dat de kinderen elkaar op een positieve manier benaderen en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ik wil kinderen het gevoel geven dat ze iets kunnen, ze zelfvertrouwen geven. Elk kind moet zich veilig voelen in de klas en van hieruit kunnen ze zich verder ontwikkelen.

Het werken met kinderen in de bovenbouwgroepen vind ik geweldig. Elke dag is anders!

In mijn klas is het gezellig. Er heerst een goede werksfeer en er is ook ruimte voor een grapje.

Ik draai nu al een aantal jaren groep 8 en dit is een fantastisch jaar om te mogen doen. De werkweek aan het begin van het schooljaar, de belangrijke onderzoeken in de loop van het jaar, de opbrengsten, de uitstapjes met de klas, de afscheidsavond organiseren, de contacten met het voortgezet onderwijs en natuurlijk de belangrijkste taak: zorgen dat de kinderen naar de juiste plek binnen het Voortgezet Onderwijs verwezen worden. Dit maakt groep 8 een heel gevarieerd en belangrijk schooljaar en ik mag hier een grote rol in spelen.

Ik zet mij voor De Dolfijn in op het gebied van de sociaal – emotionele ontwikkeling (kanjertraining) en het gedrag van kinderen. We werken aan een goede doorgaande lijn binnen de school en blijven ons hierin ontwikkelen.

Daarnaast is het op De Dolfijn erg leuk en leerzaam om te werken, omdat we met de nieuwste ontwikkelingen meegaan (snappet, laptops, programmeren e.d.) Zo blijf je jezelf ook ontwikkelen. We hebben een leuk en waardevol team waarin iedereen voor elkaar klaarstaat.